سخن روز :
جستجو برای [کرددانش]
  • نوك حمله را متوجه مسئولين نكنيم

    یکی از دانشجویان دانشگاه کردستان در جواب یادداشت یادگار رحمانی دانشجوی دانشگاه کردستان که در سایت کرددانش منتشر شده بود نوشت: نوك حمله را متوجه مسئولين نكنيد، چون به نظر من آنها مقصر اصلي نيستند در وا

    07:31 | 1396/01/17