سخن روز :
جستجو برای [شهید پورهنگ]
  • روایت همسر شهید از شهید مدافع حرم «محمد پورهنگ»

    شهید پورهنگ متولد سال 56 شهر ری سال 94 روانه کشور سوریه برای مقابله با دژخیمان داعش شد و پس از یک سال و اندی توسط جعده صفتان، مسموم و به دلیل وخامت اوضاع جسمانی، به ایران انتقال یافت اما 31 شهریور در

    21:36 | 1396/02/10