جستجو برای "شریک زندگی"
  • ازدواج به سبک جوانان امروزی

    نسل امروز دیگر به‌هیچ‌ وجه زیر بار این نمی ‌رود که شریک زندگی و همسرش را کسی به غیر از خودش انتخاب کند, جوانان امروزی ازدواج با کسی را که هیچ شناختی از قبل نسبت به او ندارند و قرار است ...

    11:20 1396/04/26
  • خواستگاری مدرن در خانواده سنتی

    حضور واسطه‌ها و نقش پررنگ آنها در آشنایی دختر و پسر، بارزترین ویژگی خواستگاری و ازدواج در گذشبته بود اما این روزها رسم و رسوم کمی تغییر کرده و این پسرها و دختر‌ها هستند که زوج خود را به پدر ...

    12:50 1394/07/04