سخن روز :
جستجو برای [دکتر قطب الدین صادقی]
  • سمینار آموزشی فرهنگ و توسعه در سنندج برگزار می‌شود

    رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان گفت: با هدف تبیین مفهوم اقتصاد فرهنگ و هنر در توسعه متوازن و پایدار و تبیین پتانسیل بالای فرهنگ و هنر استان کردستان جهت نقش آفرینی در سطح ملی و جهانی، سمینار آ

    08:08 | 1395/08/06