سخن روز :
جستجو برای [حمید صمدی]
  • ساخت لودر «هیزی کوردستان» توسط دو مخترع کردستانی

    لودر خورشیدی و هیدرولیکی «هیزی کوردستان» ساخت دو جوان کردستانی اهل سنندج بنام حمید صمدی و امید زندی است که برای نخستین بار خودرویی صنعتی که با انرژی خورشیدی کار می کند ساختند که نمونه مشاب

    21:38 | 1396/05/22