جستجو برای "جوانان امروزی"
  • ازدواج به سبک جوانان امروزی

    نسل امروز دیگر به‌هیچ‌ وجه زیر بار این نمی ‌رود که شریک زندگی و همسرش را کسی به غیر از خودش انتخاب کند, جوانان امروزی ازدواج با کسی را که هیچ شناختی از قبل نسبت به او ندارند و قرار است ...

    11:20 1396/04/26
  • معیار جوانان امروزی برای ازدواج

    واقیعت این است که برخی پسرهای این زمانه به سراغ دختری می روند که یکی یک دانه، از یک خانواده ی ثروتمند باشد, شاغل و اجتماعی باشد, بتواند جهیزیه ی خوبی بیاورد و سایه ی پدری بالای سرش باشد که در مواقع ل...

    09:42 1394/10/29