سخن روز :
جستجو برای [اموزش عالی]
  • سونامی دانشجویانی که شیفته دکتر خوانده شدن هستند

    این سیاست غلط یعنی افزایش کمیت پذیرش دانشجویان دکتری بویژه با هدف اخذ درامد در دانشگاهها و سهل گیری در جذب متقاضیان در قالب جذب بدون ازمون و بورسیه و ....نه تنها موجب وهن نظام اموزش عالی است بلکه پیام

    11:21 | 1394/07/01