کنفرانس بین‌المللی «امام محمد غزالی» در اندونزی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی «امام محمد غزالی» در اندونزی برگزار می‌شود

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی واحد کردستان گفت: کنفرانس بین‌المللی «امام محمد غزالی» با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی ایران در اندونزی برگزار می‌شود.

مهمترین اخبار