دست های پرمهر دانشجویان کردستانی در کمک به مردم زلزله دیده/عکس

دست های پرمهر دانشجویان کردستانی در کمک به مردم زلزله دیده/عکس

امروز دست های پرمهر دانشجویان کردستانی در کنار سایر اقشارهم در این حادثه دلخراش بر روی شانه مردم استان کرمانشاه قرار گرفت تا تسلی بخش درد، غم و اندوه مردم زلزله زده این استان باشد.

مهمترین اخبار