از اول مهر تمام خوابگاه های دانشگاه کردستان آماده اسکان دانشجویان است

از اول مهر تمام خوابگاه های دانشگاه کردستان آماده اسکان دانشجویان است

معاون دانشجویی دانشگاه کردستان گفت: از روز شنبه 1 مهرماه تمام خوابگاه های دانشگاه کردستان آماده پذیرش و اسکان تمام دانشجویان است.

مهمترین اخبار