سخن روز :
جمعه 3 دی 1395 / 11:47|کد خبر : 2940|گروه : دانشگاهی

آگهی جذب 241 نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آگهی جذب 241 نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فراخوان ثبت نام آزمون تخصصی جهت جذب 241 نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام شد.

به گزارش کرددانش،متن کامل این فراخوان در زیر آمده است:

 

موسسه کار آفرینان آوا سلامت در نظر دارد افراد واجدالشرایط رشته هاي مندرج در جدول پیوست را ازطريق برگزاري آزمون كتبي عمومی ،تخصصی ودرصورت نیاز آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی ، به صورت شرکتی درواحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان دعوت به همكاري نمايد.

*لازم به ذکراست دانشگاه هیچگونه تعهدی مبنی بر عقد قراردادمستقیم ،جذب وبکارگیری ویا تبدیل وضعیت خدمتی پذیرفته شدگان نخواهد داشت.


قابل توجه داوطلبان گرامي :

ثبت نام آزمون استخدامي بصورت الكترونيكي، منحصرا " ازطريق پايگاه اينترنتي به آدرس http://avahealth.infoانجام مي شود، ضمنا " راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به راهنماي مربوطه مراجعه نمايند.

ثبت نام به صورت چندمرحله اي طراحي شده وثبت نام نهايي منوط به انجام كليه مراحل و دريافت كدرهگيري از سيستم مي باشد .لازم به ذكر است فرم پيش نويس درج شده درآگهي صرفا به منظور ارائه راهنمايي به داوطلب وتهيه اقلام اطلاعاتي ثبت نام قبل از مراجعه به پايگاه اينترنتي مي باشد.

تذکر1: پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان لازم است با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي باشد نسبت به خريد كارت اعتباري ثبت نام اقدام نمايند.

تذکر2: قبل ازمراجعه به پايگاه اسكن عكس خود را طبق توضيحات مندرج در بخش نحوه ثبت نام اين آگهي تهيه نماييد


جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف

رشته شغلی مورد تقاضا

محل جغرافیایی مورد تقاضا

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرايط احراز

توضیحات

زن

مرد

1

پزشک عمومی

سنندج

10

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دكترا در رشته پزشكي عمومي

 

2

پرستار

سنندج

74

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های پرستاری،آموزش پرستاری ،مدیریت خدمات پرستاری ،داخلی-جراحی،مراقبتهای ویژه،نوزادان،کودکان ،روانپرستاری

 

3

داروساز

سنندج

1

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای یا دکتری تخصصی رشته داروسازی

 

4

کمک پرستار

سنندج

39

*

*

داربودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه مشروط به داشتن گواهینامه دوره یک ساله کمک پرستاری

 

5

کارشناس امورحقوقی

سنندج

1

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق وکارشناسی ارشد دریکی ازرشته های حقوق جزاوجرم شناسی ،حقوق خصوصی،حقوق عمومی

 

6

کارشناس تأسیسات

سنندج

1

*

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک (صرفاًگرایش های تأسیسات حرارتی وبرودتی،تأسیسات)

 

7

کارشناس سمعی وبصری

سنندج

1

*

*

دارابودن گواهینامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری ویاهمتراز دریکی ازرشته های تحصیلی تکنولوزی آموزشی وبرق (گرایش الکترونیک)،فیزیک،صدا وتصویر،سینماوتلویزیون،ارتباط تصویری گرایش های:ارتباط تصویری،تصویر سازی،تصویر متحرک (انیمیشن)،تولید سیما،تلویزیون وهنرهای دیجیتال

 

8

کارشناس امور دانشجویان

سنندج

1

*

*

دارابودن دانشنامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری دریکی ازرشته های مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،تکنولوژی آموزشی تحقیقات آموزشی،برنامه ریزی درسی وعلوم تربیتی،آموزش بزرگسالان ،مدیریت آموزش عالی ،مشاوره ،راهنمایی ومشاوره گرایش های فعالیتهای پرورشی،مشاوره وراهنمایی

 

9

کارشناس امور آموزشی

سنندج

2

*

*

دارابودن گواهینامه کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری تخصصی ویاهمتراز دریکی ازرشته های تحصیلی برنامه ریزی آموزشی،مدیریت آموزشی،تکنولوژی آموزشی،برنامه ریزی درسی

 

10

کارشناس حراست (مأمورحراست)

سنندج

1

-

*

دارابودن 
1.مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
2.مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های بیوشیمی بالینی ، انگل شناسی پزشکی،ویروس شناسی پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی،بافت شناسی،میکروب شناسی پزشکی،هماتولوژی،باکتری شناسی،قارچ شناسی پزشکی ،خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون (هماتولوژی)،کلیه موارد مشروط به دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
یا
مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی ازرشته های پرستاری ،آموزش پرستاری ،مدیریت خدمات پرستاری،داخلی-جراحی،مراقبتهای ویژه،نوزادان،کودکان،روان پرستاری
یا
مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی بهداشت محیط

داوطلبان بایستی دارای سابقه ایفای وظیفه درحراست یکی ازدستگاههای دولتی باشند

11

کارشناس ساختمان

سنندج

1

-

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران-عمران،معماری

داوطلبان جهت ایفای وظیفه در مدیریت حراست دانشگاه بکارگیری خواهند شد که بایستی دارای سابقه خدمت حراست در یکی از دستگاههای دولتی را دارا باشند.

12

حسابدار وامین اموال

سنندج

1

-

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ِیا کارشناسی ارشد مدیریت مالی، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی

 

13

حسابدار

سنندج

3

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ِیا کارشناسی ارشد مدیریت مالی، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی

 

14

صندوق دار

سنندج

4

*

*

دارا بودن گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA،مدیریت استراتژیک، مدیریت امور دفتري ، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت صنعتی کاربردي، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی

 

15

مسئول خدمات مالی (کارپرداز)

سنندج

2

-

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري

 

16

مسئول خدمات مالی (انباردار)

سنندج

2

-

*

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی دریکی ازرشته های تحصیلی مدیریت دولتی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،حسابداری

 

17

کارشناس امور اداری

سنندج

1

*

*

دارا بودن مدرک گواهينامه كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و يا همتراز در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها،مديريت (گرايش مديريت سياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني، مديريت سيستم ها، مديريت مالي)، مديريت اجرايي،مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وري، مديريت سيستم ها، مديريت آموزشي، مديريت مالي، مديريت MBA ، مديريت استراتژيک، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، علوم اسلامي - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي، علوم تربيتي(گرايش آموزش و بهسازي منابع انساني)، برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

 

18

کارشناس شبکه

سنندج

1

*

*

دارا بودن مدرک گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش(نرم افزار، سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش )، مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش(شبکه های کامپیوتری، سیستم های چندرسانه ای، طراحی و توسعه نرم افزار، مخابرات امن، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات)

 

19

کتابدار

سنندج

2

*

*

دارابودن گواهینامه کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکترا ویا همتراز دررشته های تحصیلی کتابداری،علوم کتابداری واطلاع رسانی وبرنامه ریزی کتابداری

 

20

کارگزین

سنندج

2

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی

 

21

متصدی امور دفتری وبایگان

سنندج

2

*

*

دارا بودن مدرک كارداني يا كارشناسي و يا همترازدر يكي از رشته هاي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت سيستم و بهره وري، مديريت سيستم ها، مديريت آموزشي، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، علوم اسلامي - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي، مطالعات اجتماعي، علوم اجتماعي با تمامي گرايش ها، مديريت مالي، حسابداري، حسابداري و امور مالي، امور دولتي، مديريت امور دفتري

 

22

نگهبان

سنندج

12

-

*

دارا بودن مدرک گواهينامه ديپلم كامل متوسطه

صرفا داوطلبان بومی شهرستان سنندج که دارای شرایط ذیل باشند: قدداوطلب نباید از175سانتی متر کمتر باشد 2-عدم داشتن کارت معافیت پزشکی 3-عدم احراز هرگونه معلولیت جسمانی وروانی 4-داشتن آمادگی جسمانی وکسب مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع وصحیح که ازطریق برگزاری آزمون عملی مشخص خواهد شد داشتن معدل دیپلم حداقل14. مجاز به انتخاب رشته نگهبان می باشند

23

خدماتی(نظافتچی)

سنندج

77

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

صرفا داوطلبان بومی شهرستان سنندج مجاز به انتخاب رشته خدماتی(نظافتچی)می باشند


1. شرایط عمومی بکارگیری

 • اعتقاد به دين مبين اسلام يايكي از اديان شناخته شده درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 • داشتن تابعیت ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم (ویژه آقایان).
 • عدم اعتياد به دخانيات وموادمخدر وروانگردان.
 • نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.
 • التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 • داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام كاري كه به خدمت گرفته مي شوند.
 • عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
 • داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند
 • داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند

2. شرایط اختصاصی بکارگیری

 • داشتن حداقل18سال و حداکثر 30سال سن تمام برای دارندگان دیپلم ، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی، 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر 
  تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

   
  1. الف: جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )فقط بسیج سپاه پاسداران و جهادگران( از شرط حداکثر سن معاف می باشند
  2. ب: افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا میزان 5 سال.
  3. ج: رزمندگان دارای سابقه حضور داوطلبانه ، به میزان مدت حضور در جبهه.
  4. خ: داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، بانك ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکت های بیمه های دولتی، شهر داری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمك دولت استفاده می کنند، نهاد های انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 57/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت غیر رسمی آنها.
  5. د: داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.
  6. ذ: مدت خدمت سربازی به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.


 

تبصره: در خصوص رشته شغلی نگهبانی علاوه بر داشتن شرایط فوق الذکروشرکت درآزمون کتبی، آزمون عملی نیز برگزار خواهد شد وهمچنین داشتن شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:


 

 1. قدداوطلب نباید از175سانتی متر کمتر باشد.
 2. عدم داشتن کارت معافیت پزشکی
 3. عدم احراز هرگونه معلولیت جسمانی وروانی
 4. داشتن آمادگی جسمانی وکسب مهارت های بدنی برای امداد رسانی سریع وصحیح
 5. داشتن معدل دیپلم حداقل 14

3. نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام به صورت الكترونيكي و از طريق سايت اينترنتي به شرح ذيل انجام مي گيرد :

 • ورود به پايگاه اينترنتي به آدرس http://avahealth.info
 • تكميل فرم ثبت نام هرمرحله وتاييدآنها
 • تاييديه نهايي باتوجه به اطلاعات واردشده توسط داوطلب
 • دريافت كدرهگيري
 • چاپ فرم ارائه شده توسط سيستم ثبت نام و امضاي آن پس ازچاپ، كه حاوي اطلاعات واردشده توسط داوطلب مي باشد. 

تذكر مهم : ثبت نام منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي باشد و پس از تاييد نهايي فرم اينترنتي توسط داوطلب ، اطلاعات آن به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد .


1/3- مدارك مورد نياز ثبت نام (الكترونيكي):

 • تکمیل برگ درخواست شغل(تقاضانامه ثبت نام)
 • پرداخت اينترنتي به مبلغ300000ریال ازطریق کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب
 • اسكن یک قطعه عکس4×3 که بایستی متناسب باتوضیحات سایت اینترنتی به آدرس http://avahealth.info:باشد.

نحوه تهيه فايل تصويرداوطلب :
يكي ازاقلام اطلاعاتي لازم براي ثبت نام، فايل تصويرفرد داوطلب مي باشد،بنابراين لازم است داوطلبان قبل ازمراجعه به پايگاه اينترنتي ثبت نام الكترونيكي ،فايل مربوط به عكس خودرامطابق شرايط ذيل تهيه نمايند.

 • فايل مربوطه لازم است با اسكن عكس 4*3 وبه صورت256 GrayScale وبادرجه وضوح dpi100 وبافرمت JPG ذخيره شده باشد.
 • حجم فايل ارسالي بايدكمتراز70كيلوبايت باشد.
 • عكسي كه تصويرازروي آن تهيه مي شود لازم است تمام رخ بوده ودرسال جاري تهيه شده باشد.
 • ابعاد تصويرارسالي بايدحداقل 300*200 پيكسل وحداكثر400*300 پيكسل باشد
 • تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هر گونه حاشيه زائد باشد .
 • عکس خواهران بایدباحجاب وصورت کامل آنان مشخص باشد.

3/2- مدارك موردنياز پس از قبولی درآزمون :

داوطلبانی كه اسامي آنها برابرظرفيت به استثناءرشته شغلی نگهبان که سه برابر ظرفیت اعلام خواهد شد (اعلام نتایج اولیه امتحان)اعلام مي شوند مؤظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت 5روز كاري پس از اعلام نتایج، به همراه اصل مدارك به نماینده موسسه به آدرسی که متعاقباًاعلام خواهدگردید حضوراً ارائه ورسيد دريافت نمايند.

 • اصل به همراه تصوير مدرك تحصيلي درمقطع تحصیلی مندرج درشرایط احرازمشاغل ذکرشده درآگهی.
 • اصل به همراه تصوير كارت ملي
 • اصل به همراه تصويرتمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران) لغايت پایان دی ماه سال جاری.
 • اصل به همراه تصويرمدارك دال بر بومي بودن
 • اصل به همراه تصويرمدارك دال بر ايثارگري
 • اصل به همراه تصویر مدارک دال بر معلولیت عادی(ارائه گواهی معلولیت ازسازمان بهزیستی)
 • اصل به همراه تصويرساير مدارك طبق مفادآگهي حسب ضرورت
 • اصل به همراه تصویر پایان طرح یا معافیت ازطرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان رشته های «اجباری»
 • فرم ثبت نام الكترونيكي چاپ شده كه حاوي امضاءواثرانگشت داوطلب و كدرهگيري باشد.


 

تذکر1:ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت ازتحصیل،گواهی پایان طرح نیروی انسانی ویامعافیت ازطرح،محاسبه سنلغایت پایان دی ماه سالجاری می باشد .

توجه: افرادی که هنوز دوره کمک پرستاری خود را به اتمام نرسانده اند و یا هنوز مدرک آن را دریافت نکرده اند میتوانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند.


4.مهلت ثبت نام:

 • متقاضيان واجدشرايط ملزم هستند ازروز1395/10/01 لغایت 1395/10/07 نسبت به ثبت نام الكترونيكي به آدرس اينترنتي : http://avahealth.info:اقدام نمايند.
 • به ثبت نام ناقص وارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهدشد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

5. زمان ومحل توزيع كارت:

 • داوطلبان جهت روئيت و پرينت كارت ورود به جلسه آزمون،مي توانند روزهای چهارشنبه مورخه 1395/10/15وپنجشنبه مورخه 1395/10/16 با درج كد ملي و كد رهگيري در محل مورد نظر در سايت الکترونیکی http://avahealth.info:اقدام نمايند . همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در كارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.


 

تذكرمهم:همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي جهت ورود به جلسه آزمون الزامي مي باشد درغير اين صورت ازورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.


6. مواد امتحان :

 • امتحان توانمنديهاي عمومي به صورت چهار گزینه ای بااحتساب ضریب یک شامل : 1- زبان وادبيات فارسي 2- زبان انگليسي عمومي 3-معارف اسلامي 4- اطلاعات سياسي واجتماعي ومبانی قانون 5 –ریاضی ،هوش وفن آوری اطلاعات ، در مجموع تعداد(90) سوال طراحي خواهد شد
  تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند وامتياز آن درسايرموارد امتحان توزيع مي شود
  ضمناً نیم نمره منفی به ازای هرچهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
 • امتحان تخصصی:صرفا جهت رشته های شغلی پرستار ،پزشک عمومی وکمک پرستار وداروساز به صورت چهارگزینه ای بااحتساب ضریب 3طراحی خواهد شد
  ضمنا یک نمره به ازای هرچهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
 • آزمون عملی:جهت رشته شغلی نگهبان علاوه بر آزمون کتبی عمومی آزمون عملی نیز برگزارمی شود.

7. تذکرات


 

 • 1/7-باتوجه به اینکه پذیرفته شدگان ازطریق عقدقرارداد باشرکت بخش خصوصی وبراساس مقررات مندرج درقانون کاربه کارگیری خواهند شد لذا درصورت پذیرفته شدن ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان هیچگونه تعهدی مبنی بر عقد قرارداد مستقیم ،جذب وبه کارگیری ویاتبدیل وضع پذیرفته شدگان نخواهد داشت وبکارگیری صرفاًدررشته شغلی مورد تقاضا می باشد وهیچگونه درخواست جابجایی ویا تغییر رشته شغلی امکانپذیر نخواهد بود.
 • 2/7- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 • 3/7- از کل سهمیه اختصاص یافته سی (30) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد بیست وپنج (25 ) درصد آن به جانبازان ،آزادگان و همسر وفرزندان شهداء ،همسروجانبازان بیست وپنج درصد (25%)وبالاتر فرزندان وهمسران آزادگان دارای یک سال وبالای یک سال اسارت وخواهر وبرادر شاهد اختصاص وپنج درصد(5%)سهمیه استخدامی رانیز به رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیربیست وپنج درصد (25%)وآزادگان کمترازیک سال اسارت اختصاص می یابد
  تبصره:استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی 25درصد و5درصد(موضوع ماده21قانون خدمات رسانی به ایثارگران)دردستگاههای اجرایی صرفاًازطریق شرکت درآزمون انجام می پذیرد.
 • 4/7-اولویت انتخاب دربین مشمولین سهمیه25درصد به ترتیب با جانبازان،آزادگان،فرزندان شاهد،فرزندان جانبازان 25درصدوبالاتروفرزندان آزادگان بایک سال اسارت وبیشتر می باشد .ودرصورت عدم تکمیل سهمیه ازبین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید،همسر جانبازان 25درصد وبالاتر،همسر آزادگان بایک سال اسارت وبیشتر ،خواهر وبرادر تعلق می گیرد.
 • 5/7- اولویت انتخاب درمشمولین پنج درصد (5%)سهمیه استخدامی با رزمندگان می باشد(رزمندگان درصورت ثبت نام وداشتن شرایط احراز لازم درحد سهمیه تعیین شده درآزمون استخدامی وداشتن شرایط احرازلازم درحد سهمیه تعیین شده ازشرط حدنصاب درآزمون معاف نمرات بوده وبراساس فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد)وسایر مشمولین سهمیه مذکور دراولویت بعدی قرارداشته ودربین خود به رقابت خواهند پرداخت.
 • 6/7- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وتوانايي انجام شغل مورد درخواست به ترتیب نمره فضلی ازسه (3 ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
 • 7/7-مشمولين بندهاي2/7، 3/7، 4/7 ،5/7( ايثارگران ورزمندگان 6ماه خدمت داوطلبانه درجبهه) ضروريست گواهي خود را ازمراجع ذيصلاح ( ستادرسيدگي به امورآزادگان ، بنيادشهيد وامورايثارگران انقلاب اسلامي استان – امورجهادگران وزارت جهادكشاورزي ) حسب مورداخذوهمراه باسايرمدارك ارائه نمايند( گواهي جانبازان بايد باقيد درصدجانبازي وخانواده جانبازان حتماً بايدبا اخذ گواهی اداره کل بنيادشهيد وامورايثارگران استان ( مبنی بر شمولیت سهمیه 5% سایر ایثارگران) صادرگرديده وتائيدشده باشد.ضمناً خانواده هاي محترم شهداء مي بايستي درصورت دارابودن كارت شناسايي ازبنيادشهيدوامورايثارگران انقلاب اسلامي با ارائه تصويرآن ودرغيراين صورت گواهي ازبنيادمذكوراخذ وارائه نمايند
  يادآوري :
  1. گواهيهاي فوق که صرفاً توسط ادارات كل استان صادرگردیده قابل قبول می باشد.لذا به گواهي هاي صادره توسط ادارات شهرستان ها تحت هيچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهدشد.
  2. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان هیچگونه تعهدی مبنی برعقد قرارداد مستقیم ،جذب وبه کارگیری ویاتبدیل وضع پذیرفته گان مشمولین بندهای فوق را نخواهد داشت .
 • 8/7- تمامي باقيمانده سهميه پس ازکسر سهمیه های استخدامی ایثارگران ومعلولین عادی به داوطلبان بومي شهرستان درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي آزمون اختصاص خواهد یافت درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک ازرشته های شغلی مندرج درآگهی ازبین داوطلبان استخدام بومی شهرستان تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تاتکمیل ظرفیت ازبین داوطلبان با اولویت بومی استان وسپس داوطلبان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد. 

شرايط بومي بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای دهگانه زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی استان یاشهرستان تلقی میگردند .

 • شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد
 • استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد
 • همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد
 • همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد
 • داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب درشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .
 • داوطلب حداقل چهار(4)سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد
 • داوطلب حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد
 • داوطلب حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد .
 • پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند
 • پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند

تبصره :جهت رشته های شغلی نگهبان ونیروی خدماتی صرفاًافرادی که دارای سهمیه بومی شهرستان هستند مجاز به شرکت درآزمون می باشند.


 

تذکر 1 : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد .


 

تذکر 2 : پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای 7 الی 10 صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است


 

تذکر 3 : کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی، لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعلامی نتایج اولیه، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقباً اعلام خواهد شد، ارائه نمایند. 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر ازمدرک تحصیلی مورد نیاز رشته شغلی مندرج درآگهی استخدام ممنوع می باشد .


 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.


 

تائیدیه مدرک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان اخذ خواهد شد .


 

انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان 5/1برابر ظرفیت با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.درمورد شغل نگهبان با توجه به اینکه آزمون عملی برگزار خواهد شد به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه درآزمون به میزان 3برابر تعداد موردنیاز جهت برگزاری آزمون عملی معرفی خواهد شد .
تبصره:درمواردي كه نمره كل دویا چند نفراز داوطلبان دريك رشته شغلي يكسان باشد انتخاب اصلح ازسوي مدیریت گزینش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان ملاك عمل قرارخواهدگرفت.


 

انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان صورت خواهد گرفت.


 

باتوجه به اینکه ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت رابه عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس ازثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره:دراين حالت داوطلب با امضاي فرم ثبت نام وشركت درآزمون صريحاًوتلويحاًاقراربه علم كامل، به مفادآگهي نموده است وحق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.


 

پذیرفته شدگان موظفند باتوجه به شرایط عمومی آگهی بامعرفی این موسسه گواهی/تأییدیه مورد نیاز درارتباط باسلامت جسمانی ،روانی وتوانایی انجام کار اخذ نماید.


 

هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرس : http://avahealth.info:خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.


 

درخصوص رشته شغلی کمک پرستاری داوطلبانی که صرفاً دارای گواهینامه دوره یک ساله کمک پرستاری که موردتأیید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باشد مجاز به شرکت درآزمون می باشند .

 

 


Kurddanesh Telegram Baner

برچسب ها :


نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.