دانشجوی دانشگاه پیام نور کردستان پدیده برتر نخستین جشنواره ملی ایده و طرح های فناورانه کشور

دانشجوی دانشگاه پیام نور کردستان پدیده برتر نخستین جشنواره ملی ایده و طرح های فناورانه کشور

رییس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان کردستان تاکید کرد: یکی از پدیده های جشنواره ملی ایده و طرح های فناورانه دانشگاه پیام نور هیمن زیبارو دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز سقز بود که با ثبت 135 ایده, جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کرد و این بزرگترین افتخار برای استان کردستان است.

مهمترین اخبار
  آخرین اخبار