سخن روز :

طرح اعتلا تحول بنیادین در بسیج دانشجویی در پی دارد

مسئول بسیج ناحیه دانشجویی کردستان طرح اعتلا را عامل تحول در بسیج دانشجویی عنوان کرد.

مهمترین اخبار

عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی در ایران
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی و دانشکده فنی و مهندسی + گزارش تصویری
جشن فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جشن فارغ التحصیلی دانشکده کشاورزی
دریاچه صورتی
dd