سخن روز :

بکارگیری بازنشستگان با وجود سیل عظیم نخبگان جوان و جویای کار خیانت است!

گویا در ماه های اخیر یکی از مراکز آموزشی سقز فرصت های شغلی خود را به بازنشستگان و نیروهای غیربومی داده است و این خیانت به نخبگان جوان و جویای کار شهرستان سقز است.

مهمترین اخبار

عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی در ایران
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی و دانشکده فنی و مهندسی + گزارش تصویری
جشن فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جشن فارغ التحصیلی دانشکده کشاورزی
دریاچه صورتی
dd