سخن روز :

اعمال محدودیت رفت و امد در اصناف می تواند بازار ملتهب را کمی آرام کند

قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کردستان چند راه کار به استاندار کردستان جهت مدیریت بازار استان در روزهای کرونایی داده است.

مهمترین اخبار

عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی در ایران
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی و دانشکده فنی و مهندسی + گزارش تصویری
جشن فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جشن فارغ التحصیلی دانشکده کشاورزی
دریاچه صورتی
dd