جذب هزار معلم در کردستان از طریق دانشگاه فرهنگیان

جذب هزار معلم در کردستان از طریق دانشگاه فرهنگیان

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان گفت: چهار سال آینده از طریق دانشگاه فرهنگیان بیش از یک هزار معلم در استان جذب و بکارگیری می شوند.

مهمترین اخبار
  آخرین اخبار