اسکان تمام دانشجویان متقاضی خوابگاه در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان/افزایش قیمت غذای دانشجویی

اسکان تمام دانشجویان متقاضی خوابگاه در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان/افزایش قیمت غذای دانشجویی

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اسکان صددرصدی دانشجویان متقاضی خوابگاه گفت: اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید تمام خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان آماده پذیرش دانشجویان است.

مهمترین اخبار
  آخرین اخبار