سخن روز :

ارسال بیش از ۱۸۰ مقاله علمی به دبیرخانه کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق، اتوماسیون

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق، اتوماسیون گفت: بیش از ۱۸۰ مقاله علمی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد و پس از بازبینی و داوری اولیه در حدود ۵۰ درصد از این مقالات انتخاب شدند.

مهمترین اخبار

عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی در ایران
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی و دانشکده فنی و مهندسی + گزارش تصویری
جشن فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جشن فارغ التحصیلی دانشکده کشاورزی
دریاچه صورتی
dd