سخن روز :

هرچه بگندد، نمک زنند، وای به روزی که بگندد نمک/کمک بسیجیان به آمریکای مستضعف

آمریکایی ها که همواره داعیه دار توخالی اقتدار پوچ بودند امروز در روزهای بدو ورود ویروس کرونا پنچر شده و محتاج نیاز کشور ایران شدند.

مهمترین اخبار

عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی در ایران
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی و دانشکده فنی و مهندسی + گزارش تصویری
جشن فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جشن فارغ التحصیلی دانشکده کشاورزی
دریاچه صورتی
dd