سخن روز :

درخشش دانشجویان تیم اینترنت اشیاء دانشگاه کردستان در سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا

در مرحله فینال اولین دوره لیگ اینترنت اشیا ایران که در حاشیه سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران برگزار گردید دو تیم دندونک و HealthCope از دانشگاه کردستان موفق به کسب مقام های برتر شدند.

مهمترین اخبار