تجلیل از دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تجلیل از دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مراسم تقدیر از دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور معاون دانشجویی فرهنگی, رئیس اداره ی تربیت بدنی دانشگاه و مدیر فرهنگی و امور فوق برنامه و گروه تربیت بدنی در دفتر معاونت برگزار شد .

مهمترین اخبار
  آخرین اخبار