سخن روز :

داد مردم از سرنوشت کنکور درآمد

در حالی که داوطلبان کنکور خود را برای امتحان آماده میکنند، استرس لغو و یا عدم برگزاری کنکور در سایه تصمیمات نامتعادل مسئولین بر فشار روحی داوطلبان می افزاید.

مهمترین اخبار

عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی در ایران
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی و دانشکده فنی و مهندسی + گزارش تصویری
جشن فارغ التحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جشن فارغ التحصیلی دانشکده کشاورزی
دریاچه صورتی
dd